Atelier Louis

Stamboom van der Werf

door Peter van der Werf - naar overzicht
 
Focko Ukena
landgoed Berndingh
Bokkenrijders
Louis
verhalen
Alle personen in mijn kwartierstaat zijn hieronder achter elkaar weergegeven. Klik op de linkjes voor interessante stamlijnen die dan in de namenbrei oplichten. Of klik op een naam om meer stamboomgegevens te zien.
van der Werf Andries Pieter van der Werf Gesina Roelfina Noorda Louis Andries Johanna Consten Jan van der Werff Anna Catharina de Jong Harm Noorda Roelfien Kuipers Geert Andries Wubbina Henderika Schievink Kornelis Consten Johanna Clermonts Gerben van der Werf Lijsbeth Bakker Pieter de Jong Egberdina Biel Jan Noorda Meintje Luis Jan Kuipers Jantje Schutte Louis Andries Geessien Smid Watze Schievink Jantje Folkerts Gerrit Leonardus Consten Zwaantje Masson Johannes Clermonts Klaasje Dijkstra Auke Gerbens van der Werf Wijtske Jans Faber Arend Wytzes Bakker Teuntje Uiltjes Haagsma Broer Tietes de Jong Antje Pieters de Haas Klaas Jans Biel Anna Catharina Huberts Harm (Geerts) Noorda Grietje Wassens Jan Lues Nantje Roelofs Blink Albert Harms Kuipers Geesje Ellens Berend Schutte Jacobje Engberts Geert Andries Karolina Lahrman Lammert Smid Hendrikje Venema Jan Schievink Janna Nieboer Ewold Harkes Folcherts Martje Freerks Doff Nicolaas Joseph Consten Geertruij Gerritsen Aarnoldus Masson Geesje Tilma Lodewijk Clermonts Bina Poeza Buser Pieter Hendriks Dijkstra Grietje Lieuwes Douma Gerben Aukes van der Werf Antje Hendriks Jan Haitzes Faber Pietje Hayes Robijn Wytze Oepkes Bakker Wybrigje Arends de Roos Uiltje Rientses Haagsma Lijsbeth Harings Haringa Tiete Broers de Jong Jetske Goffes de Haan Pieter Rinnerts de Haas Baukje Douwes Koelander Egbert Klaassens Biel Sijke Roelfs Sterenborg Harm Huberts Louwina Renkes Geert Harms Aaltje Hindriks Geert Wassen Harmtje Everts Klaas Jans Lues Meentje Lammerts Roelf Egberts Blink Zijke Harms Maathuis Harm Hindriks Kuipers Roelfien Popkens Willem Jans Ellens Grietien Harmannus Johan Simon Schütte Fennichien Rengelink Engbert Jans Jantje Jacobs Geert Pieters Hinderika Kuipers Christiaan Friedrich Lahrman Kornelske Eilkes Hindrik Smid Geesje Brink Geert Veenema Jantien Wijtzes Warse Schievink Janna Egberts Janna Jans Nieboer Harke Willems Folcherts Jantje Jans Bolwijn Freerk Klasens Doff Elisabeth Pieters Dijkema Jean Leonard Consten Jeanne Marie Janssen Gerrit Gerritsen Aaltjen van Swolle Christoffer Masson Zwaantje Jacobs Wierenga Lubbert Jacobs Dietjen Alberts van der Meer Joannes Clermonts Maria Elisabeth Smeets Heinrich Buser Jantje de Groot Hendrik Gerlofs Zijtske Jans Lieuwe Jans Douma Froukje Willems Jaarsma Auke Gerbens Antje Aarnts Hendrik Gerrits Dieuwke Anthony de Lang Haitse Jans Wijtske Gerrardus Posthuma Haije Pieters Trijntje Douwes Oepke Heins Berber Hanzes Arent Arents Trijntje Pieters Rients Uiltjes Hinke Ysbrands Haring Cornelis Hinke Jouws Broer Mennes Klasi Jacops Goffe Paulus Trijntje Uylkes Rinnert Dirks Stephentje Pieters Douwe Jans Lolkjen Anes Klaas Jans Biel Swaantje Eppes Roelof Steffens Sterenborg Cornelisje Derks Rensema Hubert Harms Aaltje Everts Reneke Renkes Frederika Huis Harm Geerts Egbertjen Geerts Hindrik Albers Aeltjen Lambers Warsse Geerts Grietjen Berents Evert Jans Hambeek Jantje Assens Jan Lues Ijpke Ennes Lammert Sikkes Martje Harms Egbert Blink Nantje Roelfs Harm Egberts Maathuis Geertje Philips Hindrik Harms Geessien Hindriks Popke Tonnis Aaltje Alberts Jan Hindriks Geesje Willems Harmannus Jans Geesje Abels Berent Rengelink Anna Hofmeijer Jan Hindriks Annechje Engberts Jacob Hendriks Jantje Geerts Andries Pieters Roelfien Harms Roelf Hendriks Kuipers Trientien Bruining Herman Friedrich Lahrman Margarete Louise Raeckers Eilke Cornellis Lammert Smid Grietje Hoving Abel Jans Brink Ida Lukas Sluiter Jelle Sijtzes Venema Annechien Roelfs Hindrik Wijtzes Grietje Hindrik Hanssen Jan Hendrik Schievink Berta Veldmann Jan Egberts Janna Berends Jan Jans Nieboer Grietje Harms Willem Ewolds Ida Folkerts Jan Pieters Jantjen Bartelts Klaas Freerks Martje Geerts Pieter Jans Dijkema Bouke Sijbrands Winandus Consten Anne Gertrude Pesch Jean Janssen Maria Odile Frins Joannes Gerrits Geertruij Teunissen Kornelis (Hermanus) van Swolle Geertruit Sleutels Arnoldus Masson Cornelia Muller Jacob Wierenga Trijntje Roelfs Vos Jacob Lubbers Geeske Geerts Albert Jacobs Anje Hindriks Matthias Clermonts Anna Catharina Sporck Michaelus Smeets Ida Lukas Haeghmans Martin Büser Elisabeth Friker Gerlof Hendriks IJnske Haijes Jan Botes Braaksma Trijntje Pieters Jan Lieuwes Trijntje Douwes Willem Lieuwes Doutsen Paulus Gerben Gerbens Wytse Meynders Saape Jacobs Faber Tjitske Haijtses Sopsum Pieter Robijns Ymkien Heerkes Pieter Sibrants Trintje Jans Steffen Roelofs Tieke Steffens Derk IJpes Lijsebeth Onnes Harmen Rotgers Elsije Cnellis Pieter Renkes Anna Catharina Berghuis Frans Huijs Louwijna de Baar Geert Warssing Willemtje Hilbrants Asse Hendriks Harmtje Janssen Meentje Edzes Abel Jansens Grietje Jacobs Harmen Rengelink Barbara Vorgerink Jan Hofmeijer Fenne Borggeerds Egbert Jans Evertijn Andries Pieter Andries Geesjen Simens Hindrik Egbers Hindrikjen Roelofs Johan Herman Lahrman Johan Ernst Raeckers Cornellis Eilders Auke Lammerts Jan Abels Hillechien Berends Lukas Jans Lammechien Jans Warse Schijving Fenne Gerritsen Gerrit Veldmann Fenne Storteboom Jan Hendriks Aaltje Jans Ewolt Willems Geeske Harkes Pieter Jans Jantien Jans Frerik Kornellis Nieske Klaassen Sibrand Klaassen Aaltje Jacobs Wilhelmus Consten Mechtildes Aretz Renier Frins Janna Maria Olmans Gillis (Jelis) Masson Annichjen Heeres Petrus Clermonts Maria Catharina Peeters Hans Jacob Büser Ester Alispach Pieter Lauwerens Sibijna Jans Bote Jans Antje Jans Pyter Taekes Aukje Douwes Lieuwe Ypes Marta Engelberts Meynert Wytses Jetske Aukes Robijn Pieters Ipe Derks Anje Krijnes Onne Hindriks Niesjen Swijters Jan Herman Berends Rötgers Enne Schothorst Jacob Barghuis Jantje Havinga Hermannus Huijs Frederica Folckers Cornelius de Baar Liefke Eppes Hindrik Hindriks Hindrikjen Assens Gerrit Rengerinck Berent Vorgerink Trijntje Helmich Andries Pieters Willemtien Alberts Cord Henrich Lahrman Abel Jans Jantje Clasens Gerrit Gerritsen Harmtjen Stroot Harmen Veltmans Fenna Aarnings Willem Harmens Trijntje Thijes Femsema Jan Pieters Anna Bruinings Klaas Sybrandts Hilje Arendts Nicolai Consten Maria Anna Spiertz Mathias Clermonts Elisabeth Wentmackers Ype Jacobs Rinske Lieuwes Hindrik Luitjens Grietje Onnes Berend Rötgers Jan Schothorst Frans Folckers Luyten Margreta Edzens Henricus Tiberius de Baere Anna Maria Coehoorn Hendrik Vorgerink Geert Helmichs Swenne N. Pieter Bennen Marreigjen Ribbeke Hendrik Gerritsen Enne Kruijfs Hendrik Veltmans Berend Aarnings Thies Ewolts (Femsema) Eenje Louwerents Leonardus Consten Mechtildus Trumpener Nicolaus Clermonts Christina Janssen Jacob Coehoorn Louwke Eeverts Herman Helmich Gerrit Gerritsen Berent Kruijfs Ewolt Jannes Servatius Consten Maria Feyenschatz Joannes Clermonts Maria Bourguignon Johan Coehoorn Renske Takuma Evert Jansen Martien Jacobs Geert Helmich Derkje Kuytenbrouwer Syger Takuma Anna Ewes Johan Everts Scheltje Tewes Jacob Harmens Itjen Sierts Herman Helmich Jenneke Giesbers Ewe Amses Evert Florijs Tewe Pieters Geert Helmich Jutte van Groene Gijsbert Fransen Amse Jelmers Tho Wey Lupkos Ewens Tho Solwert Albert Helmich Aelheyt Johan van Groene Jelmer Crumminga Lupko Fockes Ewens Popckes tho Solwert Johan Helmich Focke Ewesma Ackinga Popko Wilckens toe Solwert Sebes thoe Midwolda Ewo Erickes Ewesma Ackinga Bawe Foccos Ukena Sebo Ennens thoe Midwolda Eggerich Ewens Focco Ukos Ukena (Focko Ukena) Theda Ewes van Rheide Addes Addinga Uko Ukena Amke Van Lingen Ewo Tammena Bawe Eduarda Onsta Adde Eggerinks Addinga Benno Van Leermoor Uncko van Ripperda Tammo Ewinga Eggerinck Addinga Emeco Von Midwolde von Jemgum Tiado von Ditzum und Midwolda von Rheide Udo Tiadeka Haiko Udenga